SEYAHAT

Ege’nin En Güzel Altı Köyü

Toplumu Değiştirmeyi Hedefleyen Adam: Aamir Khan

MAGAZİN

Yeni Albüm ile Yurt Dışına Açılıyorum... İddialıyım.

Hat Sanatı Dünyaya Tanıtılacak

BURSA VALİLİĞİ BASIN DUYURUSU

04.04.2020 tarih 24 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararımız gereğince İlimizde kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar sınırlandırılmış / yasaklanmış ve bu durumların istisnaları belirlenmiştir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam etmektedir. Bu kapsamda; 

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun, 18.04.2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile; 

İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması gerekmektedir;

1.     İlimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacaktır. 

2.     İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmaları esas olacaktır.

3.     İlimizin giriş çıkış kısıtlamasına yönelik İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarih 6235 sayılı ve 04.04.2020 tarih ve 6237 sayılı Genelgeleri ile 03.04.2020 tarih 23 sayılı ve 04.04.2020 tarih 24 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları gereğince belirlenen istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da geçerli olacaktır.  

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.