Hollywood yıldızları İzmir'e geliyor
Bez Bebek Dizisinin küçük yıldızı Yağmur büyüdü.
Türkiye’nin genç yıldızı Alper Erözer, yeni şarkısı Göz Göze yayınladı
DOĞALLIK YÜKSELİŞE GEÇİYOR
BARÇIN'DAN SEKTÖRE İDDİALI MERHABA

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Genelge Gönderildi

Osmangazi’den Bisiklet Çalıştayı

Kestel Belediyesi'nde HES Kodu Dönemi

YILDIRIM’DA ALTYAPI KALİTESİ ARTIYOR

Acemler’den bir yük daha kalktı

Merkez Bankası faiz kararı

Maden İhaleleri ve doğa tahribatı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih DÖNMEZ tarafından Anayasanın 98’inci ve İçtüzüğün 96 ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 07.09.2020

Abdulkadir KARADUMAN

Konya Milletvekili

Maden ve Petrol Arama İşleri Genel Müdürlüğü’nce Türkiye genelinde açılan maden ihaleleri çeşitli kaygılarla birlikte kamuoyunda tepkilere sebep olmaktadır. İhaleye çıkılan alanların son yıllarda ciddi oranda artış gösterdiği ve açılan maden ocaklarının tarım arazilerinde, ormanlık alanlarda, yerleşim yerleri ve tatlı su kaynaklarında ciddi zararlara sebep olduğu görülmektedir.

Bu bağlamda;

  1. Maden ve Petrol Arama İşleri Genel Müdürlüğü’nce Türkiye genelinde ihaleye açılan alanlar bir önceki yılın ilk altı ayına oranla 2020 yılının ilk altı ayında toplamda ne kadar artış göstermiştir?
  2. Bakanlığınızın yetkilendirdiği ilgili kurum tarafından, madenin çıkarılması için ihaleye açılan alanlar için öncesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu hazırlanmakta mıdır?
  3. Belirlenen alanlarda madencilik faaliyeti yürütecek firmalar ÇED Raporlarını dikkate almakta mıdır? Bu konuda firmaları denetliyor musunuz?
  4. ÇED Raporlarına aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen firmalara hangi yaptırımlar uygulanmaktadır? Son bir yılda bu kapsamda cezai yaptırım uyguladığınız herhangi bir firma oldu mu?
  5. Enerji temini için kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar dışında alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanılabilir hale getirmek amacıyla hangi faaliyetleri yürütmektesiniz?