SEYAHAT

Ege’nin En Güzel Altı Köyü

Toplumu Değiştirmeyi Hedefleyen Adam: Aamir Khan

MAGAZİN

Yeni Albüm ile Yurt Dışına Açılıyorum... İddialıyım.

Hat Sanatı Dünyaya Tanıtılacak

ÂŞIK YUNUS TÜRBESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, NİYAZİ MISRİ TARAFINDAN BULUNUP, 1700’LÜ YILLARDA YEDEKÇİ ALİ EFENDİ TARAFINDAN İNŞA EDİLEN VE ZAMANLA TAHRİP OLARAK GÜNÜMÜZE ULAŞAMAYAN TÜRBE VE MESCİTTEN KALAN YUNUS EMRE, AŞIK YUNUS VE AŞIKLARIN ÖNDERİ ABDÜRREZZAK’A AİT KABİRLERİ BİNALAR ARASINDAN KURTARARAK HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞTURACAKLARININ MÜJDESİNİ VERDİ.

YILDIRIM BELEDİYESİ, VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BURSA VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA AŞIK YUNUS TÜRBESİ’NİN BULUNDUĞU ALANDA, YILDIRIM BELEDİYE MECLİSİ'NDE ALINAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İLE KAMULAŞTIRMA YOLUNA GİDİLEREK ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASINA VE TÜRBENİN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASINA İMKAN TANINMIŞ OLDU.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, “AŞIK YUNUS MAALESEF BUGÜNE KADAR BİZLER TARAFINDAN GÖLGEDE BIRAKILMIŞ BİR DEĞERİMİZ.”

BAŞKAN YILMAZ: “BİZ YILDIRIM BELEDİYESİ OLARAK TÜRBENİN ETRAFINI AÇMAK İÇİN BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK. İLK ETAPTA BİR NOKTADA YIKIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİREREK TÜRBE ALANINI MEYDANA ÇIKARARAK ULAŞIMI DA KOLAYLAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ.”

  Tarihi birçok değerin meftun olduğu ilçede uzun yıllardır binalar arasında kalarak mahzun kalan Aşık Yunus Türbesi, Yıldırım Belediyesi tarafından hak ettiği değere kavuşturuluyor.

Niyazi Mısri tarafından bulunup, 1700’lü yıllarda Yedekçi Ali Efendi tarafından inşa edilen ve zamanla tahrip olarak günümüze ulaşamayan türbe ve mescitten kalan Aşık Yunus, Yunus Emre ve aşıkların önderi Abdürrezzak’a ait kabirler Yıldırım Belediyesi tarafından binalar arasından kurtarılarak hak ettiği değere kavuşturulacak. Mahlas olarak ‘Aşık Yunus’u kullanan şair, 15. yüzyılda yaşamış, Yıldırım Bayezit Han, Çelebi Mehmet ve İkinci Murat devirlerinde yaşamış olan Emir Sultan'ı tatlı bir dille övmektedir. Hicri 843, Miladi 1439-1440 tarihinde veya bir müddet sonra öldüğü tahmin edilen Bursalı Âşık Yunus'un, Halvetîye'nin Nur-Bahşî koluna mensup olduğu sanılmaktadır. Emir Sultan Hazretleri de ayni tarikatın, aynı koluna mensuptur. Yunus Emre ile diğer Yunusların ve şiirleri uzun zaman birbirine karıştırılmıştır. Bursalı Aşık Yunus'un bütün şiirleri, Yunus Emre'ye mal edilmiştir. ‘Canını kurban olsun senin yoluna; Sordum sarı çiçeğe, Dertli dolap’ gibi şiirler Yunus Emre'nin değil, Bursalı Aşık Yunus'undur. Yıldırım Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Bursa Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Aşık Yunus Türbesi’nin bulunduğu alanda, Yıldırım Belediye Meclisi'nde alınan imar planı değişikliği kararı ile kamulaştırma yoluna gidilerek çevre düzenlemesi yapılmasına ve türbenin gün yüzüne çıkmasına imkan tanınmış oldu.

SÜREÇ BAŞLADI

Yıldırım’ın önemli değerleri arasında yer alan ancak geçmişte yapılan hatalar nedeniyle bugüne kadar hak ettiği değeri göremeyen Aşık Yunus’un ve beraberindeki isimlerin edebi istirahatgahlarının, bölgede yapılacak yıkımlarla meydana çıkarılarak huzura erdireceklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Aşık Yunus maalesef bugüne kadar bizler tarafından gölgede bırakılmış bir değerimiz. Aşık Yunus’un kabri Karamazak Mahallemizde, Yeşil Külliyesi ile Emirsultan Külliyesi arasındaki bir noktada. Maalesef kabir, binaların arasında kalmış, dar bir geçitten türbeye ulaşılabiliyor. Biz Yıldırım Belediyesi olarak türbenin etrafını açmak için bir çalışma başlattık. İlk etapta bir noktada yıkım çalışması gerçekleştirerek türbe alanını meydana çıkararak ulaşımı da kolaylaştırmış olacağız. Bununla ilgili kamulaştırma sürecini başlattık. Kamulaştırma sürecinin bu yıl içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Akabinde bir nebze olsun türbe bölgesine nefes aldırmış olacağız. İnşallah ilerleyen dönemlerde de daha geniş bir şekilde bir mekana ve imkana kavuşturacağız” diye konuştu.