Ermenistan’dan ele geçirilen tanklar görüntülendi
Ukrayna cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Ermenistan Kirli emelleri için NATO’dan umduğunu bulamadı
Gürcistan’da rehine krizi
İdlib'deki hava saldırısı 4 can aldı...

Zabıtadan Gıda Denetimi

Nilüferli öğrencilere bilgisayar sınıfı

Huzur Mahallesinde Asfalt Yama Çalışmaları Sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi: Kaçakla mücadelede yeni strateji şart

Libya’da kalıcı ateşkes için anlaşmaya varıldı

Bankaların verdiği faiz Kur'an'da belirtilen faizle aynı mıdır? Faiz alan birisinin yemeğini yemenin bir sakıncası var mıdır?

Kimse Tribünlere El Sallamasın

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MADDE GEREKÇELERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

6831 Sayılı Orman Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz. (17/09/2020)

                                                                                              Abdulkadir KARADUMAN

                                                                                                  Konya Milletvekil

GENEL GEREKÇE

Ormanlar, milli servet olmakla birlikte aynı zamanda doğal güzellikleri olan önemli yaşam alanlarıdır. Ormanlar sadece ekonomik birer kaynak değil, ekolojik birer unsur, ekosistemin en önemli parçalarındandır. Canlı yaşamı için olmazsa olmaz olan ormanları korumak her bir bireyin vatandaşlık görevi iken Devletlerin de en temel sorumluluklarından biridir.

Ormanların korunması ve geliştirilmesi hususu Anayasamızın 169uncu maddesi ile hukuki güvence altına alınmıştır. İlgili madde gereğince Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka tarım ve hayvancılık faaliyeti veya inşaat çalışması yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. İlgili Anayasa maddesi aynı zamanda; “Ormanlara zarar verilebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez, ormanların tahrip edilmesine yol açacak siyasi propaganda yapılamaz.” ifadelerini de içermektedir.

Anayasa ile düzenlenmiş olduğu haldeormanlık alanların korunamadığı, yangınlar sonucu yok olan ormanlık alanlarda inşaat, madencilik, tarım gibi faaliyetlerin yapıldığı görülmektedir. Sadece yangınlar sonucunda değil, devletin resmi izni ile çeşitli firmalar, madencilik faaliyeti ya da inşaat çalışması için de ormanlık alanları yok edebilmektedir. Yangınlar sonucu yanan ormanlık alanlarda otellerin, golf sahalarının veya ucube binaların yükselmesi yangınların planlı bir şekilde gerçekleştirildiğine işaret etmektedir. Mevcut iktidarınrant odaklı politikaları, Anayasaya aykırı olup olmadığı önemsenmeksizin ormanlık alanların tahrip edilmesinin en temel sebebi konumundadır.

Bu kanun ile 6831 Sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilerek milli değerlerimiz ve canlı yaşamının ayrılmaz parçası olan ormanların korunması ve statüsünün değiştirilerek yapılaşmaya açılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Yapılacak düzenleme aynı zamanda ormanlık alanları etkileyecek faaliyetlerin Anayasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamayı kolaylaştıracağı düşünülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1 –Yapılan düzenleme ile yangın, heyelan ve diğer doğal afetlere maruz kalan ormanlık alanların statüleri korunarak bu alanların imara açılması ve başka kişilere devredilmesi engellenecektir.

Madde 2 – Yürürlük maddesidir.

Madde 3 – Yürütme maddesidir.