Hakkı Güleç Uzman Aile Danışmanı


1 Mayıs ve İnançlarımız

Anamızın ak sütü gibi helal olanı alın terimizle kazandıklarımızdır. En kutsal olanı emektir, alın teridir. Onu gasp edenlere af yok. Kul hakkına af yok.


Etnik köken için miş gibi ya da mezhepler için miş gibi görünen çatışmalar en son durumda çıkar hesapları için üretilir ve yönetilirler.

Ekmeği çalanlar; savaş, ayrıştırma, korku düşmanlık ırkçılık terörizm yalan dolan talana başvurmak zorundadırlar. Emeğine sahip çıkanlar ise; barış kardeşlik hak hukuk insanlık birlik peşindedirler.

İnanıyoruz ki, İslam hak dindir; barıştan kardeşlikten hoşgörüden sevgiden yanadır.

 

1 Mayıs emeğin alın terinin ve helalin bayramıdır...
*"Lehül mülk"  (Mülk Allah´ındır) diyenlere en fazla tepki,  zekatı gürültüye getirenlerden haram yiyenlerden geliyor; İnançları çıkarlara alet edenler, mülkleriyle erk sahibi olanlar, arı kovanına çomak sokulmasından beter tepkileri oluyor.

* Dünyevileşmiş ticarileşmiş ve birbirini şirke girmekle suçlayan onlarca orta çağ kalıntısı kripto yapılanmalar sözde savundukları değerlere en çok zarar verenlerdendir. Onlardan hiçbir zaman emeğin ne kadar kutsal bir değer olduğu konusunda bir söylem duyamazsınız.  
* "Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur" Ona ait olanla güç devşirenlerin şirk koştuğunu bilmek durumundayız.

Bir haber

*Rusya´da yeni tecavüz yasası: Tecavüzcüsünü öldürene ceza yok

Rusya´da kadınlara yönelik şiddet ve cinsel saldırıların artması üzerine saldırıların önüne geçilmesi amacıyla yeni yasal çalışma yapıldı.

Yorumum nedir?

     Gerek ülkemizde, gerek Rusya ya da diğer ülkelerde yaşanan benzeri durumlar bir sonuçtur. Altta yatan nedenler devam ettikçe taciz ve tecavüz davranışlarının yaygınlaşması hatta zamanla normalleşmeye başlaması kaçınılmaz olmaya başlar. Tüm dünya da cezai tedbirler ne kadar sert de olsa caydırıcı olmadığı tespit edilmiştir.

     Özellikle feodal yapının tasfiye olmadığı erkek egemen şark kültüründe kadının kişi olarak değil de dişi olarak görülmesi, aşağılanması, cinselliğinin ön plana çıkartılması ve çocukluk dönemlerinden başlayarak kız, erkek çocuklarının ayrı yetiştirilerek birbirlerine yabancılaşması ve özellikle de ergenlik dönemlerinde sağlıklı iletişim kurulamaması cinsel sapmaların temel nedenidir.

     İkinci olarak da çocuklar tarafından internetin kontrolsüzce kullanımı ve yaygınlaşan  pornografik yayınların özellikle 18 yaş altı ergenlerde cinsel sapmalara neden olması ve kışkırtıcı etkisi kaçınılmazdır.    Psikolojide ?reaksiyon-formasyon savunma mekanizması? ile de tanımlanan, var olabilmek için tersine döndürme, tersi kimlik oluşturma gayreti vardır.

 

Tepkileriniz sizi ele verebilir!

 

    Psikolojide ?reaksiyon-formasyon savunma mekanizması? ile de tanımlanan, var olabilmek için tersine döndürme, tersi kimlik oluşturma gayreti vardır.

  Örneğin, bir insanın sahtekarlık eğilimleri varsa dürüstlük söylemlerini daha çok yapmaya başlar. Bu işin abartılı yapılması ondaki baskın eğilimleri örtme çabası olma ihtimali oldukça yüksektir. 
     Eş cinsel eğilimi olan bu durumundan utanç duyan suçlanan birisinin eş cinselliğe aşırı tepki vermesi biraz da kendisini ispat davranışı olabileceği akla gelir. 
     Memleket de adım başı inançlı milliyetçi vatansever yerli ve millicilerle dolu.

Unutmayalım ki, bizi biz değil diğerleri davranışlarımıza göre tartar değer verir; çok da gürültü yaparsanız kendinizi ele verirsiniz.

  Dürüst insanın beden dili nasıldır?

     Sesiz sıradan ve huzurludur, mütevazı yaşamdan hoşlanır; yaratılışına uygun yaşadığından ruhu dingindir.  Tepkisel davranışlarından 

çok, etkileyici güven veren sempati uyandıran yönleri hissedilir.