Tarihin en yıkıcı ve en ölümcül kasırgası

Samuel Colt Kimdir?

Dünya’daki insanlar tarafından yapılan en büyük yapı

İlk En Büyük Uzay Teleskobu

Rudolf Diesel Kimdir?

Dünyanın 5 Doğal Harikası

Orta Çağdan kalma tarihi eserleri ile ünlü şehir Dubrovnik

18. Yüzyıl’da yapılan yağlı boya tablosu

Vanmour Okulu-Sohbet

Roma Heykel Sanatı

Roma Heykel Sanatı Hakkında Bilgiler

Mısır Heykel Sanatı Hakkında Bilgiler

Mısır heykel sanatı nasıldır

Balmumu Heykel sanatı nedir?

Balmumu Heykel Sanatı Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

İzleyenler üzerinde etki bırakan en iyi psikolojik filmler

Tüm zamanların en iyi fantastik filmleri

Usta Oyuncu James McAvoy’un sevilen 5 filmi

Netflix’te izlenebilecek 10 popüler dizi

Efsane Aktör Samuel L. Jackson Filmleri

Polisiye Film Severlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 5 Film

Tom Hanks’ın Yer Aldığı Sevilen Filmler

Nadir hastalık sahibi bireyler, yıllık hane gelirlerinin %30’unu tedaviye harcıyorlar 

Mutlu Olmak Sizi Nasıl Daha Sağlıklı Yapar?

Doğum Sonrası Depresyona Ne Sebep Olur?

Metabolizmanızı Güçlendirmenin 10 Kolay Yolu

Kahve’nin Metabolizmanıza Etkileri Neler?

Kilo vermek isteyenler için yaşam tarzı değişiklikleri

Boyun ve Omuzlarınızdaki Strese Bağlı Gerginliği Azaltmanın 5 YoluYAZARLAR


Av. Tuğba Tüfek Türkan


Ücretsiz İzin Kısa Çalışma Süreleri ve Kıdem

.


PandemiÜcretsiz İzniVeKısa Çalışma Sürelerinin Kıdem ve

 Kıdeme Bağlı Hakların Hesabına Süre Yönünden Etkisi

Pandemi sürecinin çalışma hayatına etkileri gözetilerek Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun (“7244 sayılı Kanun”) ile fesih yasağı, ücretsiz izin, kısa çalışma, nakdi ücret desteği gibi hem işçi hem de işveren bakımından önem arz eden konularda birtakımönemli düzenlemeler yapılmıştır.

7244 sayılı Kanun ile bir taraftan işçi lehine iş sözleşmesinin işveren tarafından;ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışındatek taraflı olarak feshini engelleyen fesih yasağı getirilmiştir. Diğer taraftan ise hukuk sistemimizde var olan ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulamaları bakımından işveren lehine sayılabilecek Covid-19’a özel düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile işverene işçinin onayına tabi olmaksızın ücretsiz izin uygulamasını başlatma imkânı tanınmış ve Covid-19 kısa çalışma başvuruları bakımından “zorlayıcı sebep” olarak kabul edilerek başvuru koşullarında esneklik sağlanmıştır.

Getirilen bu düzenlemeler sonrası kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında esas alınacak hizmet süresinin hesaplanmasında ücretsiz izin ve kısa çalışma döneminde geçen sürelerin dâhil edilip edilmeyeceği de tartışma konusu olmuştur.       

Pandemidönemindeki ücretsiz izin ve kısa çalışma dönemlerinde geçen süreler kıdem ve ihbar tazminatı bakımından önem arz eden hizmet süresine dâhil edilir mi?

Mevcut hukuki düzenlemeler ve Yargıtay görüşleri değerlendirildiğinde ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulaması bakımından farklı sonuçlara ulaşılmaktadır.

- Kısa çalışma döneminde geçen süreler; işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hesabında çalışılmış gibi sayılan sürelerden kabul edilerek hizmet süresi ve tazminat hesabınadâhil edilmektedir. İş Kanunu’nda kısa çalışma döneminde geçen sürelerin çalışılmış gibi sayılan haller kapsamında değerlendirildiği ve bu sürelerin yıllık izne hak kazanma sürelerinin hesaplanmasına dahil edileceği açıkça belirtilmiştir. Yıllık izin bakımından geçerli olan bu durum hakkaniyet gereği kıdem ve kıdeme bağlı hakların tespitinde de kıyasen uygulanmaktadır. Benzer şekilde kısa çalışma döneminde geçen süreler, deneme süresi hesabında dikkate alınmaktadır. 

- Ücretsiz izin döneminde geçen süreler; genel kabul edilen görüşe göre işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hesabında dikkate alınmamaktadır. Ücretsiz izin döneminde iş sözleşmesiaskıda kabul edilmekte ve bu süreler çalışma sürelerinden kabul edilmemektedir. Bu durum ise kıdem ve kıdeme bağlı hakların hesabında bu sürelerin dikkate alınmaması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. Nitekim pandemi öncesi döneme ait Yargı kararları ücretsiz izin döneminde geçen sürelerin kıdem ve ihbar tazminatı hesabında dikkate alınmayacağı yönündedir. Ancak Pandeminin etkisiyle bu hususta kanuni düzenleme yapılması mümkğn olduğu gibi mevcut hukuki görüşündeğişmesi de mümkün olabilecektir. Diğer taraftan ücretsiz izin döneminde geçen süreler iş güvencesi hükümlerinden faydalanmaya ilişkin 6 aylık kıdem süresinin ve deneme süresinin hesabında dikkatealınmaktadır.