Hakkı Güleç Uzman Aile Danışmanı


Cumhuriyet en faziletli rejimdir.

  Çünkü    Cumhuriyet, liyakatin, çalışkanlığın ve dürüstlüğün yüceltildiği bir rejimdir.


Demokratik Cumhuriyet karşıtı
    Otoriter rejimlerin ise yozlaşmayı çürümüşlüğü getirmesi kaçınılmazdır.
Çünkü
   Otoriter rejimde liyakatin yerini otoriter olanı en çok alkışlayanlar alırken, ayak oyunları ve rekabet sonucu yozlaşma kaçınılmazdır.

    Orta çağ padişahlık sistemleri liyakatli olanı değil biat edeni en sadık olanı önemser. Bu atmosferde ahlaklı olmak, dürüst olmak zorlaşır.
Mondros'tan Cumhuriyet'e

      30 Ekim 1918 de çöküşün bitişin belgesi Mondros’u imzalayanlara cevap olarak tam beş yıl sonra imzalanan 29 Ekim 1923 de Cumhuriyetle rövanş alınmıştır.
    Cumhuriyet, bitti denilen bir milletin muasır medeniyetler arasında yer almasının yeniden doğuşunun son adımlarıdır.

Mondros, yok oluşun belgesidir; Cumhuriyet, varoluşun ilanıdır.

      M. Kemal e laf atamayıp İnönü'ye laf atanlar bilin ki 30 Ekim 1918 de Mondros Mütarekesi ile Osmanlı topraklarını işgalcilere peşkeş çeken Hanedan ve İstanbul hükümetidir.

       Yunanlıların Batı Anadolu'ya çıkarma yapmaları Türk köylerinde katliamlar ve tecavüzleri karşısında İngiliz uçaklarından Türk yerleşim birimlerine atılan bildirimlerde Yunan ordusunun halife ordusu olduğunu ve direnç gösterilmemesi gerektiğinden bahseder.

Bu yazıyı kaleme alan İskilipli Mehmed Âtıf Hocadır.
İngiliz severler derneği üyesi İskilip’li Atıf Hoca Kuvayı Milliye Karşıtıdır.

     Yunanlılara en güçlü direnci veren mücadelenin ilk önemli adımı İsmet İnönü’nün Yunanlılara karşı neredeyse İntihar direnişi denilecek boyutta ki kanlı çarpışmalarıdır.

     Yeni kurulmuş, yokluklar içinde, teçhizat ve silah eksiğine rağmen kendinden en az 3 kat güçlü tepeden tırnağa İngilizler tarafından donatılmış yunan ordusunun karşılaştığı ilk ciddi direniş karşısında yunanlılar geri çekilirler.
   1.İnönü savaşı İşgalci emperyalist güçlere karşı bu zafer Kuvayı Milliciler(Milli Güçler)  için çok büyük bir moral olmuştur...
 30 Ekim Mondros un rövanşını 29 Ekim Cumhuriyetle alanlara laf atanlar o dönem Anadolu’da katliamlar yapan yakıp yıkan işgalcilerin işbirlikçileridirler.
 Siz bir taraftan Milli mücadeleye karşı savaşan tetikçi Yunanlıları destekleyeceksiniz, milli güçleri “vatan haini” ilan edeceksiniz, milli mücadeleyi sabote etmek için yurdun dört bir tarafında ayaklanmalar çıkartarak Kutsal Anadolu İsyanını etkisizleştirmeye çalışacaksınız sonrada kalkıp Lozan’a laf edeceksiniz. Tek kelime ile insaf yani!

     Siz neden Mudanya mütarekesi için edecek tek kelimeniz yok. Mudanya da mütareke başarısında en kritik lider İsmet İnönü’dür

    Mudanya Mütareke 11 Ekim 1922 imzalanırken TC yoktu.
Mütareke anında İstanbul işgal altındaydı Trakya İşgal altındaydı ve tek kurşun atmadan bu toprakların boşaltılması Mudanya Mütarekesi ile sağlandı bu bir.

       İkinci olarak da İsmet İnönü masada tek başına iken karşısında İngiliz, Fransız ve İtalyan general vardır.

     Çanakkale Zaferi, Milli Mücadele, Mudanya Mütarekesi, Lozan antlaşması, Türkiye Cumhuriyetinin Kurulması ve Türkiye cumhuriyet tarihinin en zayıf olduğu anda dahi Cumhuriyet tarihinin en yüksek kalkınma hızına ulaşılması ve tüm dünyaya örnek atılımların yapılması ancak Türk milleti ve onun lideri Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları sayesindedir.

    Teslimiyetin belgesi Mondros’u, bitişin belgesi Sevr’i imzalayanları yüceltenler, Yunan ordusunu halife ordusu ilan edenler, “keşke yunan galip gelseydi” diyenler, diğer taraftan kalkıp Lozan’a laf etmeleri en büyük çelişkidir.

      Her şey bir tarafa, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” diyen atamıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz…

     Ve son olarak da İslam'ın 5 temel şartı olan adalet, emanet, ehliyet(liyakat), maslahat* ve meşveret(danışma) ilkelerine uygun yönetim şekli "Cumhuriyet" tir diyoruz.