SİNEMA

Toplumu Değiştirmeyi Hedefleyen Adam: Aamir Khan

SANAT

Hat Sanatı Dünyaya Tanıtılacak

MAGAZİN

Yeni Albüm ile Yurt Dışına Açılıyorum... İddialıyım.

SEYAHAT

MAVİ BAYRAKTA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ TÜRKİYE’NİN ÖDÜLLÜ PLAJ SAYISI 486 OLDU

Bursa Cuma’ya hazır

“BU MİLLET BÜYÜK BEDELLER ÖDEDİ”

XL Mimarlık+Mühendislik'e

'BTSO’nun UR-GE Projesiyle ABD Pazarına Açıldı

'Başkan Özkan’dan “Türkiye’nin en uzun sahilleri” vurgusu

'Yeni normalde fiziki ofislerin yerini sanal ofisler alacak 

'‘ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ’YAZARLAR


Nazmi Avcı Eğitimci Yazar


Her Zaman Her Yerde Eğitim

.


Toprak ne kadar zengin oIursa oIsun, ekilmedikçe mahsul vermez. Kafalar da öyle; ekilmeyen

kafalar da fikir üretmez.

  SENECA

Her Zaman Her Yerde Eğitim

Korona virüsünden sonra birçok alan ve iş kolu kendini revize edecek ve değişime gidecek. Dünyadaki bu değişim muhakkak eğitimi de etkileyecek. Bu etki ile yeni eğitim

stratejileri harekete geçirilip yeni yaşama uyum sağlanacak. Özellikle okullarda korona virüsten sonra temizlik ve sağlık kuralları en üst seviyede kendini gösterecek. Korona virüs

salgını sonrası güven duyulan, temiz, yardımsever ülke olarak anılacağımızdan da şüpheniz olmasın. Yine de belli bir süre tüm ülke olarak sıkıntılara hazırlıklı olmalıyız. Bu süre

zarfında yerli gıda, milli tohum, kendi ilacımız ve aşımız ile ilgili önemli çalışmaların olması

da geleceğe dair umutlarımızı artıran diğer bir unsur. İnşallah bu kriz sonrası ülkemiz tarımı, sanayisi, tekstili, turizmi ile dünyanın parlayan yıldız ülkesi olacaktır.

Tekrar ana konumuz olan eğitime dönelim isterseniz. İlk başta dediğimiz gibi bu süreçten sonra eğitimde bir takım değişiklikler yaşanabilir. Yetenekler ön plana çıkarılarak,

beceriler, bilgi ile birlikte araç gereçleri günlük hayata kullanma çabası eğitim üretimini şüphesiz etkileyecektir. Ayrıca güven, birlikte çalışma, zamanı doğru kullanma ve

motivasyonun önemini artacaktır. Evde çalışmanın bu dönemini verimli kullanılmış ise öğrenmeden sonra tam öğrenme için uykuda öğrenmenin doruğa ulaştığı döneme

benzetiyorum, olumsuzlukları fırsata çevirme zamanı olarak da görebileceğimiz bir dönem. Özellikle böyle durumlarda, öğrencinin öz çalışma disiplinini sağlaması ve iç motivasyonu

körüklemesi, kendine uygun öğrenme yollarını bulması en önde gelen ve kullanabilecekleri veya kullanması gereken stratejilerdir. T.Roosevelt’in söylediği gibi ; “Öz disiplin varsa her

şeyi başarmak mümkündür.” Otonom çalışmayı ve yeni öğrenme yollarını geliştirmek için aslında bu süreç bir fırsattır. Bugünlerde evde kendi çalışmalarını öz kontrol etme yetisini

öğrencilerimiz geliştireceklerdir. Çocuklarımıza bu çalışma sistemini iyi anlatarak onlara rehberlik etmeliyiz. Ayrıca bu çalışmalara destek olmak öğrenci ailelerinin de bu krizdeki en

önemli görevlerinden biridir.

Bilgi çağına girdiğimiz bu günlerde, gelişen internet teknolojileriyle birlikte uzaktan eğitim de ivme kazanmış ve teknoloji yardımıyla, zamandan ve mekândan bağımsız eğitim

verilebilme olanağına kavuşulmuştur .(Türkoğlu, 2003; ) Öğrencilerin, eleştirel ve analitik düşünme, empati, iletişim, işbirliği ve yaratıcılık becerileri bu süreçte muhakkak

geliştirilmelidir. Özellikle öğrendikleri bilgiyi işleme yeteneği geliştirilmelidir. Öğrenciler günümüzde yaşanan olayları kavrayıp, bilgi ve özgüvenle geleceğe hazır hale gelmelidir.

Günümüzde uzaktan eğitimin önemi artmaktadır. Durum gösteriyor ki, bu eğitim yöntemi daha da önemli bir konuma gelecektir. Uzaktan eğitimin başarısı için, sunulan

içeriklerin kalitesini arttırmak ve ilgi çekici hale getirmek gerekir. Anlarsa uzağım yakınımdır, anlamazsa yakınım uzağımdır felsefesi eğitime adapte edilmelidir. Öğrenme

duruma, kullanılan teknolojiye ve araçlara göre değişkenlik gösterebilir. Geçmişte öğrenme modelleri basit gibi gelmekteydi, fakat bu modeller günümüze ışık tutarak bir inovasyon etkisi

yapmıştır. Önemli olan şartlara en uygun öğrenme yollarını kullanarak derin öğrenmeyi gerçekleştirmektir. Aslında Stephan Covey’in dediği gibi, öncelikle kendini doğru yönetmek

gerekir. Diğer bir husus zaman yönetimi son zamanlarda eğitimde sıkça bahsedilen konular arasında yerini almaktadır. Bu konuda benim ise düşüncem zaman yönetiminin yanlış bir

adlandırma olmasıdır; başarılması gereken şey, zaman değil, kendimizi yönetmektir.

 

Korona virüs krizinde okulda paydaşların birbirlerine saygı ve güven duyması gerekir. Okul iklimi yalnızca fiziksel koşulları değil, okul içindeki ilişkiler, sosyal ve duygusal

güvenlik, aidiyet hissi gibi etmenleri de kapsar. Öğretmenler, iş doyumu, güven, bağlılık ve karşılıklı etkileşimi destekleyen bir okul iklimi sayesinde, özveri göstermeye daha istekli

olabilir. Takım çalışmasının teşvik edilmesi okulda öğretmenler arasında karşılıklı etkileşim ve yardımlaşma, mesleki gelişime katkı sunabilir.

Dünyadaki gelişmeler değişimin habercisi gibi görünüyor. Değişim, geleceği öngörmek ve buna hazırlanmak ile gerçekleşir. Eğitimde bu değişimden etkilenerek yeni yol yöntemlerle

yoluna devam etme sürecini yaşayabilir. Bu değişim yolunda güçlü, cesaretli ve operasyonel olmak gerekir. Zor şartlarda böyle bir kısa sürede uzaktan eğitimi hazırlatıp, öğrenciye

sunmak kolay değil. Okul yöneticileri, bu dönemden sonra okullarında yapılabilecek bir değişikliği çok hızlı bir şekilde uygulamak için kendilerini hazırlamalıdırlar. Bunu da ancak

bir dönüşümsel liderlik özelliği olan okul yöneticileri bunu sağlayabilir. Dönüşümsel liderler ümit verir, iyimserdir, enerjiktir.

Son olarak değerli öğrencilerimize şu tavsiyelerde bulunmak isterim: Uzaktan eğitimde; zamanınızı planlayınız, çalışma ortamını düzenleyiniz, dikkat dağıtıcı etkenleri kaldırınız

ilkeleri çok önemlidir. MEB ağını, sunum programını iyi kullanmayı öğreniniz. Dinlerken not tutunuz. Derslerle ilgili öğretmen ve arkadaşlarınızla iletişim kurunuz. Çalışma disiplini

sağlayınız. Uzaktan eğitim zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldırarak, öğrenme faaliyetini yürütür. Bu teknolojinin ülkemizde önce kullanılmış olması öğrencilerimiz açısından önemli

bir önceliktir. Korona virüsten dolayı bütün öğrencileri kapsaması, uzaktan eğitimin kalitesini arttırabilir. Şartlarla olanakları kısa zamanda örtüştüren ve operasyonel davranan Milli Eğitim

Bakanımız Sayın Prof.Dr. Ziya Selçuk’un proaktif hızla hareket ederek uzaktan eğitimi öğrenciler için fırsata dönüştürmesi imkan yaratması öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından

hayranlık ve takdir ile izlenmektedir.

Yazıma son verirken bu zor koşullarda milletimiz için var gücüyle hizmet eden sağlık çalışanlarına da değinmek istiyorum. Ailesinden, sevdiklerinden uzak kalarak canlarını riske

atan doktorundan hemşiresine tüm sağlık görevlilerine ve onların nezdinde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya şükranlarımızı sunarım.