İsmet Koyuncu


İntihar vakaları

.


“Yaratılmışların en üstünü insandır” der kutsal kitabımız. Kuran-ı Kerim de İsra Suresi 70. ayette geçen, “Biz insanları, yarattığımız varlıkların birçoğundan üstün kıldık” ifadesine göre, insandan daha üstün varlıklar var mıdır? İşaret edilen ayetin meali şöyledir: “Gerçekten Biz Âdem evlatlarını şerefli kıldık, karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasib ettik, onlara helâl ve hoş rızıklar verdik ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık.”(İsra, 17/70)

İnsan olarak doğabilmek milyarlarda bir şanstır ve bunun hakkını verebilmek çok önemlidir, diğer insanlara zarar vermeden, topluma ve çevreye faydalı bir insan olarak yaşam sürebilmek bence en büyük ibadetlerden biridir. Yaradan kullarına bahşettiği nimetler için insanoğluna faydalanın diye emir verir. Ne yazık ki aç ve doymak bilmeyen bir kısım insanlarda başkalarının sofrasından ekmeği çalmayı kendine hak sayarak dünyayı diğerleri için yaşanmaz hale getiriyor. Alt tabloda vereceğimiz bilgiler içimizi acıtmakta çocuk, kadın, genç derken bir çok intihar vakası yaşanmakta cennet ülkemizde. Geleceğe karamsar bakan 20-24 yaş grubu son çare olarak intiharı seçmiş olması ve buna ek olarak 284 çocuğu da eklersek durumun vehameti ortaya çıkıyor. İntiharların bir de tetikleyicileri vardır mutlaka çocuk ve genç yaşta intihar etmek kadınların son çare olarak hayatlarına son vermeleri ve aile reislerinin büyük ihtimal ile ekonomik darboğaz dan çıkamamaları büyük etken diye üzülerek düşünüyorum.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2014-2016 yıllarında Türkiye'de 9 bin 479 kişi intihar etti. İstanbul, İzmir ve Bursa en fazla intihar vakalarının olduğu iller oldu.

Bayburt, Gümüşhane ve Çankırı ise intiharların en az olduğu iller olarak sıralandı.

2014-16 yılları arasında intihar eden kişi sayısının 2 bin 438'i kadın, toplam 9 bin 479 olduğu belirtildi.

2017 yılına ait verilerin ise TÜİK tarafından henüz açıklanmadığı belirtildi.

EN ÇOK 20-24 YAŞ GRUBUNDA

İstatistiğe göre 2014 yılında 3 bin 169 kişi, 2015 yılında 3 bin 246,  2016'da ise 3 bin 64 kişi intihar etti. İntiharların en çok olduğu yaş aralığı ise 20-24 yaş grubu oldu.

Bu yaş grubunda 2014 yılında 407, 2015 yılında 415 kişi, 2016 yılında ise 341 kişi intihar etti.

284 ÇOCUK İNTİHAR ETTİ

TÜİK verilerine göre, 2014-2016 yılları arasında 15 yaşından küçük toplam 284 çocuk intihar etti. 2014 yılında, 15 yaşın altında 59'u erkek, 64'ü kadın, toplam 123 kişi,

2015 yılında 36'sı erkek, 47'si kadın 83 kişi,

2016 yılında ise 40'ı erkek, 38'i kadın, toplam 78 kişi yaşamına son verdi.

İstanbul'da 1262 kişi intihar etti. İstanbul’u ise sırasıyla şu iller izledi: İzmir'de 637, Bursa'da 385, Adana'da 378, Mersin'de 298, Gaziantep'te 220, Diyarbakır'da 215, Aydın'da 209 ve Kayseri'de ise 206 kişi yaşamına son verdi…