Hakkı Güleç Uzman Aile Danışmanı


Kürtçe eğitim konusunda ne düşünüyorum?

.


Anadilde eğitim olarak ?Kürtçe eğitim? verilirse Türkçeden uzaklaşan vatandaşlarımızın ülkemiz pazarı içinde yatırımdan üretimden uzaklaşması yanında kamuda görev alması bankalarda kurumlarda şirketlerde iş bulması zorlaşacağından zorunlu olarak Doğuda yaşamak durumunda kalacaklar ve bölünmenin kaçınılmaz olması gündeme gelecektir.

     Çözüm adına sık sık gündeme gelen bu konu küresel güçlerin güçlü ulusal yapıları dağıtma parçalama planından başka bir şey değildir.  Yugoslavya örneği hep gözümüzün önündedir. Çıkarları için dünyayı ateşe verenler sözde ?demokrasi? adına mezhepçi etnikçi kimlikçi siyaset ile çatıştırma ayrıştırma konusunda oldukça uzmanlaşmışlardır.

    Küresel güçler için vekalet savaşı veren terörist örgütlere bel bağlayanların Kürtçe Eğitim konusunda ısrarları boşuna değildir

     Türkiye cumhuriyetini kuran Türkiye halkının adı Türk Milletidir, Türk milletinin dili Türkçedir ve hangi mezhep ve etnik kökenden olursak olalım bu devlete vergi veren, askerlik yapan ve oy kullanan, seçme ve seçilme hakkı olan vatandaşlar olarak bu devletin asli unsurlarıyız.

   Bu ülkede ?ben etnik kökenimden dolayı oy kullanamadım seçilemedim? diyen var mıdır?

    Ancak, ?ülkemizde mezhepçi yaklaşım yoktur? diyemeyiz.

 

Aleviler neden hedefte?
      İçlerine ajanlarını dede diye soktular olmadı. Azınlık sınıfına sokmak istediler, Aleviler ?biz asli unsuruz? diyerek kabul etmedi.
Aleviler öz be öz Türk´tür. Türkmen´dir. Türkiye´nin aydınlık yüzüdür. Alevilere Yezit ve Emevi anlayışı sirayet etmediği için, yozlaşmamışlardır. Türk Milleti´ne ait kadim gelenekleri, saz-söz ustalığını Aleviler devam ettirmektedir. Kadın erkek ayrımı yoktur. Okuma oranı yüksektir.

Cem evlerinde Hz. Ali ve Atatürk resmi vardır. Yezit ve emperyalist işbirliğinin Alevi düşmanlığı paydasında birleşmesine bu bile yeter. Bu yüzden hedef haline gelmişlerdir. Unutmayalım ki emperyalizm güdemediğini yok eder!

 

Son plan
     Atatürk´e bakış açımızı belirleyen ulusalcılık konusundaki tavrımızdır. Hangi emperyal güç hesaplarını bozanları sevecektir ki. M.Kemal Atatürk  dünya da yapılmış ilk anti emperyalist savaşın liderdir. Emperyal güçler kendilerine karşı var olmak savaşı verenleri kendi içlerinde çatışmalı hale getirmek için en fazla kullandıkları argüman etnik yapı ve din konularıdır. Siz inanıyor musunuz ki,?İslamiyet´e en büyük katkı İngiltere ve ABD tarafından yapılmıştır?.

   Eğer sizin arkanızda küresel güçler varsa yanlış yoldasınız demektir. Ulusların kurtuluş savaşlarını destekler görünenler, sömürgeci güçler ise, İslamiyet´in güçlenmesini isteyenler sömürgeci güçler ise orada bir yanlışlık var demektir. Bunun anlamı iti ite kırdırmaktır. Son plan iş bitince sıra size gelecektir.

     Fesli Kadir, ?ABD bizim amcamızın oğlu değildir; biz onlara bop projesinde yardımcı olacağız onlarda bize halifeliği geri getirmemize yardımcı olacaklar?

 

 

Diyanet İşleri eski bakanımız Prof Dr Ali Bardakoğlu diyor ki

* ?İslam dini dünyada yaşansın diye gönderildi, ahirette değil. Yani dünyayı terk et, hiçbir şey yapma, ahirette kazanırsın mesajını vermiyor. Müslümanlar dünya-ahiret dengesini yitirdiler.?

*?Biz Müslümanlığı sadece inanma ve namaz, oruç, hac gibi belli ritüelleri yerine getirme olarak algıladığımız sürece bu mahcup edici durum devam edecektir.?

* ?Her şeyin altüst olduğu, fırsat eşitliğinin olmadığı, işgaller altında umutların tükendiği, siyasal katılımın olmadığı toplumda sadece din anlatarak insanları mutlu edemeyiz. İslam dünyası acilen bilgi, çalışma, üretme, temizlik, sosyal barış, sosyal adalet, insan hakları, kadın hakları, çevre, özgürlükler, ötekinin hakkı gibi temel konularda zihnini durultmak ve bu konularda mesafe almak zorunda. İslamiyette ibadet sadece kıldığımız namaz değildir. İnsanlığa, dünyanın imarına, sulha, barışa hizmet eden her davranış ibadettir.?

* ?Dini cemaat ve tarikatlar siyaset, kamusal alan, yaygın din eğitimi ve ticaretten elini çekip kendi asli ve sivil hizmet alanlarına çekilmezse, kayıt dışılıktan çıkıp şeffaf ve denetlenebilir olmazsa yeni maceralar yaşamamız kaçınılmaz görünüyor.?