NÖROPAZARLAMA ( DUYGUSAL PAZARLAMA)
.
Tarih: 27.4.2018 15:47:29
Prof. Berrak Taranç

 

Günümüzde serbest piyasa ekonomisi yüzünden birbirine benzer ürünlerin değişik sunumlar ve fiyatlar taşıması insanların seçim olanaklarını kullanma yönünde daha dikkatli olmalarını gerektirmektedir. Bu durum ,yeni bir iş kolu olarak karşımıza ,tüketim malzemelerine yönelimimizi anlamak amacıyla ,yeni bir hizmet kolu olan nöropazarlamayı çıkartmaktadır. Nöropazarlama tüketime sunulan ürünün zihnimizde yer etmesi için ne yapılması gerektiğini araştırırken ürün için yapılacak reklama karşı tüketicilerin vereceği tepkilerin boyutlarını ve sonuçlarını ölçerek , ürünün en  iyi şekilde pazarlanmasına yönelik yeni stratejileri belirler.

Nöropazarlama ( duygusal pazarlama) tüketicinin beynini etkileyerek, bireyin beynindeki zihinsel işlerlik alanlarını sıklık ve zamansal bakımdan inceleyerek, bunu psikoloji ve ekonomiyle birleştirme yönünde çalışmalar yapmaya dayanır. Nöropazarlama araştırmaların da ,nöro görüntüleme olanakları tıbbi ve teknik malzemenin kullanımıyla sağlanmakta , ekonomistler ile tıp insanlarının birlikte çalışmaları sonucunda belirli veriler elde edilmektedir. Nöropazarlama da önemli olan karşılıklı görüşmede ön yargı ve değer yargılarımız yüzünden bazen içten cevap verememe durumunu ortadan kaldırarak , gerçek olan verilere direkt görüntülü olarak ve tam ölçüm tekniğiyle ulaşılmasıdır.Reklamcılar ürünün amacı ile tüketicinin ihtiyaç ve çıkarlarını eşdeğer bir biçimde göstererek ürünü pazarlama yönünde çalışmalar yaparlar . Genel olarak karşılıklı görüşmede söylenilen ile gerçek her zaman farklıdır. Bunun nedeni  çoğu zaman bize özgü gerçek düşüncelerimizin başkaları tarafından beğenilmeyeceği veya doğru olarak değerlendirilmeyeceği düşüncesiyle kendimize karşı bile dürüst davranabilme cesaretini gösteremeyişimizdir. Oysa nöropazarlama teknikleri cihazlar ile bu olguyu ortadan kaldırabilmektedir. Çünkü burada tıbbi ölçeklerle bireyin tüketim için etkilenebildiği gerçeklikler saptanabilmektedir. Nöropazarlamacılar  bu bilinçle reklamlarda kullanılan söylem ve mesajların hedef tüketicinin  tam olarak etkilemesini  sağlar. 
Nöropazarlamanın teknikleri 1990 yılında atılmakla birlikte 2002 yılında prof.Alesmidts bu konuyu gündeme taşımıştır.Kısaca nöropazarlama nörogörüntüleme teknikleriyle pazarlama sorunlarının üzerinde her tür çalışmanın gerçekleştirilmesidir. Tüketicilerin , tüketim malzemelerini seçmelerini etkileyen faktörleri algılayarak ,bu yönde anlamsal kodları kullanarak tüketiciyi tüketime yönlendirebilecek  anlamı tekrar kurgulayabilmekte kullanılır. Bu yöntemle tüketicinin tüketilecek ürünü seçmesinin sebepleri dışında , beynin hangi bölümünün tüketilecek ürünü beğendiği değerlendirilmeye çalışılmaktadır.Nöropazarlama beynin sağ ve sol yarım küre merkezlerinde hangi noktaların önemli olduğunu tam olarak çözümleyememiştir. Bence bunun nedeni nöropazarlama ürünlerinin farklı olması ve beynin bu ürünlerin durum ve konumlarına göre algı mekanizmalarını çalıştırmasıdır. Örneğin ; nöropazarlama teknikleri sanat ürünlerinde ( müzik , görsel sanatlar, mimari , resim vb.) kullanıldığı gibi , ekonomi ,politika , moda vb.  yönlerde de kullanılmaktadır. 

Tüketicinin tüketim davranışlarının nasıl daha yoğun olabileceğini anlayıp , açıklayıp , tahmin etmek nöropazarlamanın amacını oluşturmaktadır. Nöropazarlama, satın almadaki davranışların çözümlenerek tüketim malzemesinin ne zaman, niçin , ne şekilde alındığı yönün de gerçek verilere ulaşılmasını hedeflemektedir. Bu alanda son yıllarda pek çok ileri teknik kullanılmakla birlikte, ses ve görüntü olgusunun yanında  herhangi bir ürünün nöropazarlama yöntemiyle ön planda  tutularak seçilmesi için koku, serinlik, sıcaklık gibi duyu organlarımızla ilgili etkilerde kullanılmaktadır. Burada önemli olan ürünün cazip hale getirilerek alıcının tercihinin etkilenmesidir. Ürün imaj tasarımcılarının tasarımı dışında doğru fiyatlama sistemlerinin kullanılması ile de nöropazarlama da uygun yere ulaşır.  Şöyle ki pek çok yapılan araştırmanın sonucunda beynin karmaşık sayıları düz sayılardan daha rahat algılayabildiği ve gerçekçi bulduğu saptanmıştır. Bu gerekçe ile satışa sunulan pek çok ürünün fiyatlarının hep yuvarlak sayılarla bitmeyip küsuratlı sayılarla belirlendiği gözlemlenebilir.

Nöropazarlama da pazarlama stratejileri tüketicinin seçimine yön vermektedir. Burada ürün tanıtımında paketin önemi dış görünüşü parlak veya mat oluşu gösterişli ,sağlıklı ve temiz görüntülü  olması renklerin özelliklerinin yerli yerinde kullanılması ürünün seçimine yardımcı olacaktır. Her zaman için bir ürünün sunumunda çok fazla verinin bir arada kullanımı nöropazarlama bakımından algı dağınıklığına yol açmaktadır. Nöropazarlamanın sloganı ‘az çoktur ‘ anlayışına dayanmaktadır. Burada minimum sunum olanaklarıyla tüketicinin mutluluğu sağlanarak, bunun kazanç olarak geri dönüşümü hedeflenmektedir. Genellikle alıcıda tükenmeden sizin olsun , bun sonuncusudur  şeklinde ki çağrışımlar bireysel  sahip olma isteğini tetiklemektedir. Buda nöropazarlamacıların çok fazla kullandığı yöntemler arasındadır .Ayrıca sunulan örnekler arasında tüketiciye ürünün ön planda olması için fazladan artı değerler sunmakta Nöropazarlamanın sunduğu hizmetlerden biridir . Örneğin ; promosyon ürünler ,pek çok  banka kredi olanakları ,otellerin fazladan hizmet olanakları,sanayicilerin toptan alımlarda bazı ücretsiz ürünleri vermesi bu amaçla  yapılmaktadırlar . Nöropazarlama da hızlı ve verimli olmak , tüketicinin gizli tepkileri ile genel tercihlerine cevap verebilecek ürünleri  sunmakta önemlidir. Nöropazarlamacılar oyun ve eğlence sektörüyle bağlantılı çalışarak hissettirmeden tüketiciyi ürüne yönelterek satışta olan ürünlerin rasyonel değerlendirme yerine duygusal değerlendirmeyle algılanarak tüketilmesine yönelik çalışmaları ön planda tutmaktadırlar. 
Güven ,fiyatlama, perakendecilik , reklamcılık , satış görüşmeleri nöropazarlamanın stratejileridir.Nöropazarlamada kullanılan nörogörüntüleme teknikleri ,psikoloji ,ekonomi , tıptada etkilidir ve nöropazarlama denekleri gönüllülükle doğru orantılı olarak seçilmektedir .

Son yıllarda dünya üzerinde artan stres sanat dallarında mutluluk veren ürünlerin sahnelenmesine ve izleyiciyle buluşmasına neden olmaktadır. Burada dünya üzerinde ki pek çok sorunun göz ardı edilerek bireylerin anlık mutluluklara yönelme eğilimlerinin nöropazarlama tarafından keşfedilmesinin büyük etkisi bulunmaktadır. Nöropazarlama olumlu yönde kullanıldığı ve suistimal edilmediği sürece iyi bir yöntem olarak karşımıza çıkacaktır. Eğitim kurumları ,sanat ile ilgili birimler sanayiciler ve hatta siyasetçiler bireylerin ,toplumların eğilimlerini özlem ve isteklerini , sorunlarını nöropazarlama teknikleriyle saptayarak bunları olumlu yönde kullandıkları sürece  ,bireylere ve toplumlara daha iyi bir gelecek sunabilir           

 Prof. Berrak Taranç

Anahtar Kelimeler: NÖROPAZARLAMA, DUYGUSAL, PAZARLAMA
Yazarın Diğer Yazıları
KENT KÜLTÜRÜ (13 Mart 2018 - Salı)
Sanat Eğitiminin Önemi (15 Ocak 2018 - Pazartesi)
ENSTELASYON NEDİR (18 Kasım 2017 - Cumartesi)
POPÜLER KÜLTÜR (14 Ekim 2017 - Cumartesi)
KADIN VE SANAT (12 Eylül 2017 - Salı)
Sayfa:
DOLAR
5.4345
EURO
6.1114
KEŞFET / EXPLORE
E Dergi Yıl 4 Sayı 43

/resimler/2019-2/21/1604285033937.jpg

-Günümüzde evlenenlerin yüzde ellisi boşanmaktadır. (Bak bunu duyduğum iyi oldu ben zaten evlenmiyecem böylece kamçılamış oldum bu sözlerle) -Rodin’in ünlü ‘düşününen adam’ heykeli aslında İtalyan şair dante’nin portresidir. -Uranüs çıplak gözle görülen

İlginç Bilgiler 4