Sedat Şenişler SMMM


VERGİ YAPILANDIRMALARI VE CAN SUYU KREDİLERİ

Değerli okurlar bugün burada Maliye Bakanlığının Vergi Barışı ile Vergi Borçlarını yapılandırdığı ve can suyu kredileri ile desteklediği Kobi ve benzerleri işletmelerin içinde bulunduğu çıkmazı dile getirmeye çalışacağım.


Maliye Bakanlığının Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına ait çıkarmış olduğu üç ayrı yasa halen yürürlüktedir.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Bu üç ayrı yasanın Ortak özellikleri ve önem arz eden ve can alıcı noktalarının başında ise

  • Bir yılda en fazla iki taksitin zamanın da ödenmemesi.
  • Yapılandırılan taksitlerin ödemesi devan ederken Cari aylarında zamanında ödenmiş olması.

Bir çok Kobi ve orta ölçekli işletme ekonomik koşullarda bunu yerine getirmekte zorlanıyor, ya cari dönemi ödemiyor ya da taksitleri zamanın da ödeyemeyerek yapılandırmaları bozuyor.

3917 sayılı Kanun ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 80’inci maddesinde yapılan değişiklikle ve en son 5510 sayılı Kanun’un 88’inci maddesi ile kuruma fiilen ödenmeyen primlerin vergi uygulamasında gider kabul edilmeyeceği

‘’Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları Gelir Vergisi  ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılamaz”.  İfade edilmektedir.

İşletmeler bu şartlar altında yine Maliye Bakanlığının can suyu adı altında KGF destekli çıkardıkları kredilerde aranan özellikler olan;

- 3 yıllık işletme olması

- Vergi ve Sgk Borcu bulunmaması

- Bilanço ve Gelir Tablolarında kar olması

Şartlarını da yerine getiremediklerinden bu kredilerden de yararlanamamaktadırlar.

Şimdi bu bilgiler ışığında Maliye Bakanlığı Kamu Bankalarından kullandırdığı can suyu adı verdiği Kredileri 60 ay vade ile faiz oranlarını en alt seviyeye indirerek, Kobi ve benzeri işletmelerin Maliye ve Sgk’dan getirecekleri borç dökümlerini esas almak sureti ile ödemeleri, Firma adına Vergi Daireleri ile Sgk Müdürlükleri hesaplarına yatıramaz mı?  

Böyle yapılması durumunda Firmaların bilançolarında gider gösteremeyecekleri bir kalem kalmayacağı gibi, Maliye Bakanlığı ve Sgk’de geçmiş alacaklarından kurtulacak ve Hazineden para çıkmadan bu iş halletmiş olacak. Kamu Bankaları aracılığı kullandırılan krediler Hazinden çıkarken, Vergi Daireleri ve Sgk’ye yapılan ödemeler ile geri alınmış olacaktır.

Ayrıca Maliye ve Sgk borcu bulunmayan mükellef yasaların ön gördüğü teşviklerden de yararlanacağı için daha az prim ödeyecek ve bir nevi ikinci finansman kaynağından yararlanmış olacak.

Ne dersiniz, denemeye değmez mi?